Riskhantering i en föränderlig värld

0
1077

Riskhantering är en ständigt aktuell fråga. Det går inte komma ifrån att väldigt mycket av det vi gör i samhället handlar om att hantera risker. Vi tar risker hela tiden. Det börjar när vi är barn och väljer vilken inriktning vi ska ha på våra studier. Sedan fortsätter det med olika val av yrken och tjänar vi sedan pengar måste vi bestämma vad vi ska göra med de pengar som vi eventuellt får över.

Vi kan också välja att ta lån för att finansiera såväl konsumtion som investeringar. Då har vi än fler risker att hantera. Lär mer om lån och villkor för lån här: vipbanks.

Lägga inte alla ägg i samma korg

När det gäller risker finns det vissa övergripande regler man bör följa. Den första är att man inte bör lägga alla ägg i samma korg. Det anses vara mycket riskabelt att investera i ett företag eller en sorts tillgång, som till exempel olja, eftersom en störning som påverkar detta företag eller denna tillgångstyp då kan skada investerarens portfölj väldigt mycket. Denna regel gäller oavsett hur bra läget ser ut att vara för det enskilda företaget eller tillgångstypen vid ett visst tillfälle.

Det går helt enkelt inte att komma undan att det kan uppstå situationer då kriser kan skapa enorm skada på enskilda företag eller tillgångsslag, utan att den som investerat kan påverka situationen överhuvudtaget.

Sprid riskerna i tillgångar och geografiskt

Det är med hänsyn till denna metodologi verkligen viktigt att investeraren sprider sina risker inte bara med utgångspunkt från företag och tillgångstyp utan också geografiskt. Det finns ingen brist på exempel på hur en situation i en viss region skapat katastrof för investerare på lokala marknader trots att företagen där gjort allting helt rätt.

Det är mycket viktigt att komma ihåg dessa regler även när allting ser mycket ljust ut på marknaden.

LÄMNA ETT SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here