Marknadsför både digitalt och fysiskt

0
864

Digitala och moderna marknadsföringskampanjer bliver allt mera sofistikerade. Och med rätt samarbetspartners kan man säkra sin synlighet och sökbarhet i Googles sökmotor. Men för att digitala marknadsföringskampanjer skall vara effektiva bör de inriktas mot just de målgrupper som innehåller flest potentiella kunder eller samarbetspartnersär. Denna inriktning kan man nuförtiden optimera tack vare sådants som ”big data”- analyser och avancerade algoritmer hos sociala medier. För att lyckas med sin marknadsföring, är det dock som regel smart att tänka i helhet. Digital synlighet och marknadsföring bör därför kombineras med fysisk synlighet och närvaro i samhället.

Bra SEO är en grundförutsättning

Oavsett vad man tycker om Googles ställning som dominant aktör på internet, kan man inte komma ifrån att Google, och framförallt deras alltdominerande sökmotor är en stor maktfaktor i vårt moderna digitaliserade samhälle. Så snart det uppstår ett behov hos en konsument av en tjänst eller en vara, är det första man gör som regel att ”googla” denna. Det är via denna sökning som man kommer i kontakt med de olika aktörer på marknaden som erbjuder just den eftersökta varan eller tjänsten som man intresserar sig för.

Det är ett välkänt fenomen att det är väldigt få människor som klickar vidare efter flera sökresultat än de ca tio man först presenteras för när man klickat på ”sök”. Av denna orsak är det väldigt viktigt att synas i Googles sökningar så snart någon söker efter den vara eller tjänst som man som företag fokuserar på. Det finns en många duktiga experter SEO. Man kan med fördel söka hjälp av dem alternativt att kan man själv utbilda sig fram till expertis. Oavsett strategi har området avgörande betydning när man vill synas.

Fysisk närvaro

Trots att en allt större del av såväl handel som marknadsföring har flyttat över till digitala lösningar, bör man dock inte glömma bort att det kan ha stort värde att även vara synlig och närvarande rent fysiskt. Det skapar en trovärdighet hos potentiella kunder och samarbetspartners om de kan igenkänna företaget från den fysiska världen. Därför är det väldigt ofta en smart investering att se till att man syns på exempelvis olika mässor inom sin bransch. Dessutom kan man vara närvarande i olika miljöer genom att man visar fram sitt företag och sitt budskap med hjälp av skyltar och liknande. Allt du behöver för att synas fysisk, på mässor eller via skyltar, kan du bl.a. finna via länken här som länkar till skiltex.se. Skiltex kan läsa mera om här: